Różne oblicza pomocy społecznej /Opole, 6-7.02.2014[ kliknij aby zobaczyć program ]

Przedsiębiorczość dla więźniów /Opole, 9.12.2013[ kliknij aby zobaczyć artykuł ]

Konferencja Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, /Opole, 13.12.2013/ [kliknij aby zobaczyć podsumowanie konferencji]

Konferencja Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, /Opole, 13.12.2013/ [kliknij aby zobaczyć program ]

Ogólnopolska konferencja naukowa Społeczności lokalne – przestrzeń dla współpracy i rozwoju, /Wrocław, 27.11.2013/ [kliknij aby zobaczyć program ]

Konferencja organizowana prze Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu /Opole, 20.11.2013/  [kliknij aby zobaczyć program ]

Opolska uczelnia ma fajny plan jak pomóc bezrobotnym /24.04.2013/  Gazeta Wyborcza [ kliknij aby zobaczyć artykuł ]

Spółdzielnie socjalne szansą dla bezrobotnych /30.04.2013/ Radio Opole [ kliknij aby zobaczyć artykuł, posłuchać audycji ]

Mają sposób na 60 nowych miejsc pracy /17.09.2013/ 24opole.pl [ kliknij aby zobaczyć artykuł ]