Celem niniejszego projektu jest:

1.Utworzenie Ośrodka Wspierającej Ekonomię Społeczną (dalej OWES) przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, w której zapewnione będą w ramach projektu
w sposób komplementarny i łączny:

  • Dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych.
  • Doradztwo.
  • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
  • Usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej.
  • Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

2.Wsparcie na założenie czterech spółdzielni socjalnych, składające się z trzech instrumentów:

  • Wsparcie szkoleniowe i doradztwo.
  • Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na jej założenie.
  • Wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone
    z doradztwem.