Biuro przy ul. Damrota 4/pok. 35-36, 45-064 Opole

tel. 77 441 50 25, faks 77 441 50 25 wew. 103

Biuro przy ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

tel. 77 402 19 32

Biuro przy ul. Ozimskiej 63, 45-368 Opole

tel. 77 402 16 15

e-mail: owes@ocwip.pl

Kierownik OWES

p.o. Alicja Gawinek

tel. 535 446 389

Doradca kluczowy

Tomasz Kosmala

tel. 531 531 359

Doradca kluczowy

Sławomir Śliwa

tel. 77 402 16 15

Doradca kluczowy

Marcin Oleksiuk

tel. 77 402 19 32