WYNIKI OCENY FORMALNEJ

W związku z przeprowadzoną oceną formalną informujemy, iż poniższe formularze rekrutacyjne nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu projektu: 1. 6/PES/14/2014 2. 24/PES/20/2014 3. 25/PES/20/2014 4. 27/PES/20/2014 5. 33/PES/20/2014 6. 41/PES/20/2014 …

Budowa strony została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. futer